Uvjeti poveznica

  • Ova web stranica je vlasništvo D-D d.o.o., a sadrži homepage (prvu stranicu) i sve ostale web stranice ovog websitea.
  • D-D d.o.o. podržava i odobrava postavljanje pravno korektnih poveznica odnosno linkova na homepage i sve ostale web stranice ovog websitea. Svaka poveznica mora sadržavati jasnu i jednoznačnu vezu na website d-d.hr; posebno svaki sadržaj websitea D-D d.o.o. mora biti prikazan u nepromijenjenom obliku.
  • Preusmjeravanje na pojedine podstranice websitea D-D d.o.o. bez jasne izjave o porijeklu stranica (Deep-Link) izričito je zabranjeno. D-D d.o.o. zadržava pravo da bez posebnog razloga zabrani preusmjeravanje određenim osobama, tvrtkama, društvima, grupama osoba i/ili grupacijama odnosno preusmjeravanje zbog sadržaja na stranicama.
  • Izrada direktnih ili indirektnih poveznica na website d-d.hr, koje se mogu dovesti u vezu s informacijama, sadržajima na stranicama, websiteovima ili web stranicama pravno nedozvoljene, nemoralne, politički radikalne, diskriminirajuće, kriminalne, uvredljive ili slične prirode, također nije dozvoljena. D-D d.o.o. se izričito distancira od takvih sadržaja na dotičnim websiteovima, uključujući sve podstranice.
  • D-D d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu odnosno nedostatke bilo koje vrste i pravne osnove, koji nastanu kao posljedica preusmjeravanja, koje je suprotno ili je bilo suprotno ovim uvjetima postavljanja poveznica.
  • D-D d.o.o. zadržava pravo da bilo kada bez posebnog razloga ukine pravo postavljanja poveznica te da svim dostupnim tehničkim i/ili pravnim sredstvima kažnjava postupanje protivno uvjetima postavljanja poveznica.